Kronus’un İntikamı I

Yunan Mitolojisi’nde onu “Zaman Tanrısı Kronos” olarak tanırız. Kronos, babası Uranos’u öldürerek Titanların başına geçer. Bir kehanette kendisinin de babası gibi oğlu tarafından tahtından devrileceğini öğrenen Kronos, eşi Rhea’dan doğan çocuklarını bir bir yer. Nitekim kehanet doğru çıkar ve Rhea’nın sakladığı oğlu Zeus, günün birinde onu tahtından eder. Zeus, kardeşlerini Kronos’un midesinden kurtarır ve Kronos’u Tartaros’a hapseder. Zeus’un hükümdarlığı başlar. Peki sonrasında ne olmuştur Kronos’a derseniz işte o kısmına gelin Astroloji penceresinden bakalım.

“Zamanın ve Karma’nın Efendisi” olan Kronos, Roma Mitolojisi’sinde Satürn olarak adlandırılır. Satürn, Astroloji’de de soğuk ve acımasız doğası ile hareket eder. En büyük öğretmendir, yaşlı ve bilge olandır. Zamanla test eder bizi. Sorumluluklarımızı yerine getirmeyip, ödevlerimizi yapmadığımız vakit zamanın intikamı da o denli ağır olur. Zamanın affı yoktur. Zaman içinde ne ekersek onu biçeriz!

Satürn transitleri ise bizler için en zorlu geçen dönemleri temsil eder. Satürn’ü ve burçlar kuşağındaki transit hareketini iyi anlayabilmek adına size 2 bölümlük bir yazı dizisi hazırladım. Bahsedeceğim tarihleri bir kenara not alıp bu dönemlerde neler yapmış olduğunuzu gözden geçirebilirsiniz. Çünkü bu tarihler genelde her birimiz için problem yaratmış belli konu başlıklarını temsil edecektir.  

Satürn her bir burçta yaklaşık olarak 2,5 sene kalarak, ortalama olarak 30 senede burçlar kuşağındaki turunu tamamlar. Satürn şu zamanlarda Yay Burcu’ndaki transitinin sonlarına yaklaşmakta. 18 Eylül 2015’den itibaren mütemadiyen Yay Burcu’nda olan Satürn, özellikle Yay’ları ve karşıt burç İkizler’i bu dönemde biraz zorlamış, sıkmış, yükler getirmiş olabilir. Yaylar için iyi haber; bu zorlu transit neyse ki 2 ay içinde bitiyor! Kötü haber ise 20 Aralık 2017’de Oğlak Burcu’na geçecek olan Satürn, Oğlak’lara ve karşıtı Yengeç’lere önümüzdeki 2,5 sene boyunca belirli sorumluluklar ve kısıtlamalar getirecek.

Satürn ziyaret ettiği burcun temasına uygun olarak olgunluk kazanmamızı sağlar. Satürn, transiti esnasında, eğer haritamızda kişisel gezegenler ile sert açılar kuruyorsa, kendimizi engellenmiş, baskı altında hissederiz. Böyle anlarda bir çıkış yolu bulmaya çalışır, var olan durumumuzu değiştirmek için mücadele veririz. Zorluklardır bizi ilerlemeye iten. Zorluklar olmadan farkındalık ve idrak gerçekleşmez. Hayatımız ile ilgili önemli kararları böyle zamanlarda veririz. Daha fazla sorumluluk alır, daha disiplinli çalışırız. Satürn’ün ödüllerini ise transit bittikten sonra toplarız.

İlk olarak Yay’a 23 Aralık 2014’te giren Satürn, 14 Haziran 2015’e kadar Yay’da kalmıştı ancak geri hareketini yaparak tekrar Akrep Burcu’na geçtiğinden dolayı 14 Haziran 2015 – 18 Eylül 2015 arasında Akrep Burcu konularında geriye yönelik eksiklerimizi tamamlamamız için bir fırsat sunmuştu. Ekim 2012 – Aralık 2014 yıllarında Akrep Burcu’nda olan Satürn ile zor bir dönemi geride bırakmıştık. Akrep’teki Satürn yarattığı krizlerle bizi derin bir dönüşümden geçirmişti. Zümrüd-ü Anka Kuşu’nun küllerinden yeniden doğması gibi; biz de, bizi derinden etkileyen olaylar ile adeta yeni bir güç ve farkındalık kazanmıştık. Ardından Satürn’ün Yay Burcu transiti ile genel olarak hayata bakış açımız, hayat felsefemiz, inançlarımız doğrultusunda yeni bir gerçeklik inşa etmekteyiz. Eğer dersimizi sıkı çalışırsak sonunda ideallerimizin somutluk kazandığını göreceğiz!

Jüpiter yönetimindeki Yay Burcu, sınırları olmayan, genişlemeye çok açık, risk almayı seven, hayatın anlamını her daim araştıran, sorgulayan, iyimser, hevesli, yaşam enerjisi ile dopdolu bir ateş burcudur. Yay Burcu doğum haritamızda hangi evimize düşüyorsa, bu evin konularında kendimizi özgür hisseder, optimist ve hevesli oluruz. Satürn ise sınırlamalar getiren,  yapılandıran, zaman zaman baskı kuran, tedbirli, soğuk ve kuru bir doğaya sahiptir. Dolayısıyla Yay Burcu ile doğaları uyuşmayan, temaları taban tabana zıtlık gösteren Satürn, mesuliyet almaktan kaçan Yay Burcu’nu son 2,5 senedir disipline etmektedir.

Kolektif seviyede ise Yay Burcu’nun işaret ettiği temalar; felsefe, hukuk,  inançlar, dinler, yükseköğrenim, yabancı kültürler, yolculuklar, basın-yayın, yurtdışı ile ilgili konular, dış ilişkilerdir. Satürn ise otorite figürlerini, devlet adamlarını, eğitmenleri temsil eder.

Dünyada ise Yay’daki Satürn etkisiyle; dini alanda aşırılıklar, inançlarda katılıklar, inançlara sıkı bağlılık ve başka inançlara karşı hoşgörüsüzlük, fanatizm söz konusu. Dini konular, ülke sınırları, toplumsal düzen, hükümet politikaları, uluslararası ülke ilişkileri alanında önemli değişimler yaşanmakta…

Unutmayın zaman istemesek de hızla akıp gidiyor ve geçen her dakikayı en verimli şekilde kullanmak da sadece sizin elinizde!

Astrolog Pınar Selçuk

pinarselcukastroloji@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir