Işık Dini Nedir? Aluvi ve Ma Halkı

Alevi –Luvi – MA Halkı

‘’Işıklar içinde uyusun.’’ ‘’Yolu ışık olsun’’ Bu cümleyi bir cenazeye gittiğimizde veya hayatını kaybeden bir yakınımızın duasında duyuyoruz. Söyleyenler, anlama ne kadar haiz bilinmez ama insanlar arasında pek yaygın bir din bu. Işık dini, ışıkçılık.

Işık

Dinine başlamadan önce Alevi kelimesinden başlamamız gerekir. Burada bulunan ‘’alevi’’ Türkçe’de aidiyet eki olarak  kendine yer bulur. Alevi kelime aleve ait ve ışıktan gelen anlamını taşımaktdır.

Her şey Hititlerin Anadolu’ya yerleşmesi ile başlıyor. M.Ö. 2000 yıllarında Anadolu’ya gelen Hititler oradaki komşu halk Luviler ile tanışıp onları ‘’A-luvi’’ şeklinde adlandırması ile günümüze kadar gelmiştir.

Tarihçiler ve yazarlar

dünya üzerinde bulunan ‘’Luvice’’ ırmaklarının Luvilerden geldiğini öne sürmekl beraber Luvilerin döneminin en zengin halkı olduğundan ve Hint – Avrupa dil ailesine mensup olduğundan bahsetmektedir. Albrect Götze Küçük Asya kitabında Luvilerin Anadolu’dan Yunanistan, Balkanlar hatta İtalya’ya kadar yayıldığını söylüyor.

.Yine konuya ilişkin yazılarda ‘’Luvi’’ kelimesi ışıkla bağdaşmış olması diğer dillere de  yansımış ihtimalini bizlere aktarıyor. Hititçede Lukka, Latincede Lux, İngilizcede Light, İtalyancada Lure, İspanyolcada Luz, Almancada licht bunlara örnek gösterilmektedir.

Anadolu çeşitli yerlerinde ‘’Mamekili ‘’sözcüğüne rastlamak mümkündür. Işıkçılar Bunun Ma halkından geldiğini söylemekle beraber ‘’Zone Ma’’ yani Malıyım diyen bir Anadolu insanının Luvilerden günümüze kadar gelen bölgenin bir alışkanlığı olduğunu iddia ederler. Işıkçıların olduğu halka MA halkı denmektedir.

Işıkçılar, aşık kelimesi için  ‘’Arapça’da ışık ve aşık gelimeleri benzemektedir. Bu sebeple bütün ışık kelimelerini aşık diye çevirdiler.’’ Bu görüşü temel alarak Yunus Emre’nin ”Aşık kişi” şiirini ;

‘’Din ü millet sorar isen, ışıklara din ne hacet
Işık kişi harap olur;bilmez din,  diyanet’’

Şu an için bu şiir iddiadan öteye gidemese dahi Işık dini, kendine bir karşılık bulduğu ve bir inancı temsil ettiği yadsınamaz.

Bunları da sevebilirsiniz


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir