Sormam

Elimi sürdüm geceye, Elime bulaştı ellerin… En derin sevdaların içinde, Yapayalnız. Bir tufanın orta yerinde, Kavuşturdum ellerimi, Sürdüm geceye. Gece

Devam