Sanatın Politika Karşısındaki Gücü

Kelime anlamıyla, ‘Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı’ ve ‘yöntem’ olarak ifade edilen politika bugün ülke için nerede ve hangi boyutta? Bunun yanıtını vermek aslında çok zor. Ekonomik, kültürel, sanatsal, etnik ve coğrafik ifadeler açısından geldiğimiz noktalar, politikanın bu anlamlar doğrultusunda uygulanmadığını gösteriyor. Anlam ifadesi ile örtüşmeyen şekilde orta koyulan bir politikanın da öyle, çarçabuk […]