1-Bratia Stereo – Ay ay ay

2-Mazhar Alanson – Jazz

3-Acid Arab – Stil

4-Beatmucit Ceyhuni – Umudum Darda

5-Rachmaninov | Anatolian Project/Güldiyar Tanrıdağlı – Lied Op.4